LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości – wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe laboratoria przyszłości

Formularz ofertowy laboratoria przyszłości

Umowa laboratoria przyszłości – wzór

 

REMONT  PLACU  ZABAW

Zapytanie ofertowe naprawa urządzeń placu zabaw 3 termin

Wzór umowy na naprawę urządzeń placu zabaw

Remont urządzeń placu zabaw – przedmiar robót

 

REMONT  PLACU  ZABAW

Zapytanie ofertowe naprawa urządzeń placu zabaw 2 termin
Remont urządzeń placu zabaw – przedmiar robót
Wzór umowy na naprawę urządzeń placu zabaw

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

Wykaz pomocy dydaktycznych chemia, fizyka, matematyka, biologia

wykaz pomocy dydaktycznych chemia, fizyka, matematyka, biologia – pdf

Wzór umowy kupna pomocy dydaktycznych

 

REMONT  PLACU  ZABAW

Zapytanie ofertowe naprawa urządzeń placu zabaw
Remont urządzeń placu zabaw – przedmiar robót
Wzór umowy na naprawę urządzeń placu zabaw

Remont korytarza na parterze, biblioteki i WC wraz z wymianą instalacji elektrycznych.

Zapytanie ofertowe

kosztorys ofertowy – pusty                                                                                                         

Formularz

Umowa nr-1