Zajęcia logopedyczne:

  •  Agnieszka Dłubacz – logopeda
  •  Elżbieta  Stawarska – neurologopeda

Zajęcia rewalidacyjne:

  •  Danuta Czubernat  – oligofrenopedagog
  • Magdalena Polak
  • Katarzyna Gacek