Zadania przeprowadzone w ramach realizacji projektu „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

Na lekcjach historii temat : Co to znaczy być patriotą ? Czy niepodległość zwalnia nas z patriotyzmu i okazywania szacunku ojczyźnie i jej symbolom ?

Uczniowie odpowiadali na pytania czym jest dla nich wspólnota lokalna oraz regionalna i gdzie można szukać śladów swojej tożsamości. Pracowali w grupach przeglądając zdjęcia:z udziałów w różnych uroczystościach , rajdach szlakami konfederacji tatrzańskiej w Zakopanem , pełnienia wart honorowych przy pomniku poległych w czasie II wojny światowej , z udziału w pogrzebie Inki czy marszu pamięci i z flagą Polski w ręku. Mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie czym jest według nich patriotyzm i podać przykłady postawy patriotycznej korzystając z materiałów , które przyniósł jeden z członków grupy rekonstrukcyjnej ( Sebastian Fasiczka ) jak również z tekstów rozdanych przez nauczyciela.

Wypowiedzi  uczniów  spisano i wykorzystano przy układaniu kodeksu postaw patriotycznych. Uczniowie zwrócili uwagę , że nasza historia to historia czynów często heroicznych dla dobra ojczyzny , a takie słowa jak polskość , niepodległość , wolność czy sprawiedliwość powinny być dla nas świętością.

W klasach I-VI nawiązując do problematyki patriotyzmu za przykład podano patrona szkoły. Omawiano szczegółowo jego biografię , a uczniowe w swoich 58 konkursowych pracach plastycznych weksponowanych w szkole w dniu patriotyczno papieskim dali odpowiedź na dwa pytania

  1. Jan Paweł II jako wielki Polak i patriota we wspomnieniach naszej lokalnej społeczności
  2. Mała ojczyzna na rysunku i obrazach jako odpowiedź na list Ojca Swiętego do dzieci

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystości posadzenia dębu wolności przed szkołą w związku z czwartą rocznicą kanonizacji Jana Pawła II , czterdziestą rocznicą początku pontyfikatu i setną rocznicą odzyskania niepodległości w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

W szkole zorganizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów chcących brać udział w programie Szkoły Młodych Patriotów.Uczniowie przystąpili do organizacji konkursu plastycznego na plakat z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Do konkursu przystąiło 57 uczniów .Najlepsze prace zostały ocenione przez nauczycieli historii i plastyki. Można je było również oglądać w szkolenej gablocie na korytarzu jak również w sali historycznej.

Odbyło się też spotkanie całej społeczności szkolnej ze zgrupowaniem partyzanckim ,, Ludzie Ognia ” , którzy przedstawili historię tamtych lat przywożąc ze sobą uzbrojenie , mundury i pamiątki z lat walki w czasie II wojny światowej. Pan Garbacz , który przewodniczył grupie rekonstrukcyjnej opowiedział historię walki w Nowym Targu i na Kowańcu z Niemcami , pokazał różne rodzaje uzbrojenia i objaśniał kto działał w Konfederacji Tatrzańskiej oraz jaką ona odegrała rolę w walcę o niepodległą Polskę. .

Następnie uczniowie mogli obejrzeć wystawę o Katyniu oraz portrety i biografię żołnierzy wyklętych. Mogli też przebierać się w mundury pamiętające II wojnę światową z pełnym wyposażeniem i poznać różne rodzaje broni.