Struktura organizacyjna – pracownicy

Dyrektor szkoły – mgr Dominika Snakowska
Zastępca Dyrektora – Romana Tomczewska
Nauczyciele
nauczanie zintegrowane – mgr Halina Dziedzic, mgr Danuta Czubernat, mgr Małgorzata Oleksy, mgr Danuta Pazdur, mgr Maria Romańska, Romana Tomczewska,, mgr Beata Polak
Oddział zerowy „0”- mgr Katarzyna Oleksy, Justyna Białoń
język polski – mgr Mirosława Trzcińska, mgr Magdalena Polak, mgr Dominika Snakowska, mgr Elżbieta Stawarska
matematyka – mgr Elżbieta Bryniarska, mgr Łukasz Skowron, mgr Barbara Zych
historia – mgr Marek Bocheński, mgr Maryla Lasyk
religia – siostra Franciszka, ks. Jakub Matyja
przyroda, chemia, biologia – mgr Dominik Regiec
geografia – mgr Elżbieta Regiec
fizyka – mgr Barbara Zych
informatyka – mgr Elżbieta Bryniarska, mgr Barbara Zych
język angielski – mgr Halina Rajska, mgr Edyta Zawitkowska
plastyka, technika,muzyka – mgr Andrzej Murzydło
zajęcia komputerowe – mgr Elżbieta Bryniarska
wychowanie fizyczne – mgr Bogusław Pociecha

Pracownicy administracji i obsługi
sekretarz: Ewa Twardzik,
pracownicy obsługi: Halina Guzik, Maria Guzik, Joanna Gancarczyk, Zofia Bryja, Michał Klimowski, Wojciech Łapsa