Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Targu jest placówka publiczną.
Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ.