PROCEDURY obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3
Zarządzenie 1 dyrektora szkoły w sprawie wydzielenia stref
Zarządzenie 2 Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach
Zarządzenie 3 Procedura organizacji zajęć lekcyjnych i biblioteki
Zarządzenie 4 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19
Zarządzenie 5 Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole
Zarządzenie 6 Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły
Zarządzenie 7 Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków
Zarządzenie 8 Procedura komunikowania się