Grono pedagogiczne

Dyrektor: mgr DOMINIKA SNAKOWSKA

Z -ca dyrektora: mgr Halina Dziedzic

Nauczanie zintegrowane

mgr Halina Dziedzic

mgr Małgorzata Oleksy

mgr Beata Polak

mgr Ewa Szlachtowska

mgr Anna Sięka

mgr Katarzyna Gacek

mgr Ewa Giełczyńska – Konica

mgr Joanna Słowik

Język polski

mgr Mirosława Trzcińska

mgr Magdalena Polak

mgr Dominika Snakowska

Matematyka

mgr Elżbieta Bryniarska

mgr Łukasz Skowron

Język angielski

mgr Natalia Sokoli

mgr Edyta Zawitkowska

Język niemiecki

mgr Renata Szatanik

Przyroda/Biologia

mgr Dominik Regiec

Chemia

mgr Dominik Regiec

Historia

mgr Marek Bocheński

Geografia

mgr Grzegorz Gil

Technika

mgr Andrzej Murzydło

Fizyka

mgr Barbara Zych

Informatyka

mgr Tomasz Szachoń

Muzyka

mgr Andrzej Murzydło

Plastyka

mgr Andrzej Murzydło

Wychowanie fizyczne

mgr Mateusz Gąsior

mgr Magdalena Świerzbińska

Religia

ks. Wojciech Borowiec

Pedagog

mgr Agnieszka Dłubacz

Biblioteka

mgr Bernadeta Wijas

Świetlica

mgr Marzena Krupa

mgr Joanna Ossowska

Pracownicy administracji

sekretarz: Ewa Twardzik,

pracownicy obsługi:  Halina Guzik, Urszula Jachymiak, Joanna Gancarczyk, Zofia Bryja

konserwatorzy: Michał Klimowski, Wojciech Łapsa