Szkoła na Kowańcu istnieje od roku 1919.

Początkowo młodzież uczyła się w izbach wynajmowanych w prywatnym domu. Później przeniesiono się do budynku obecnie mieszczącego Liceum Ekonomicznego, do dziś zwanego „starą szkołą”. „Nowa szkoła” otwarła swe podwoje w roku szkolnym 1976/77. Dyrektorem była wtedy p. Maria Węglarz.

Szkoła była zawsze dla dzielnicy bardzo ważnym miejscem; odbywały się w niej wszelkie zebrania mieszkańców. Nauczyciele prowadzili szeroką działalność społeczną dla dobra Kowańca .
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II położona jest w bardzo pięknej i malowniczej dzielnicy Kowaniec oddalonej od centrum miasta o około 3 km. Ulica Kowaniec, ciągnie się na odcinku około 5 km i praktycznie łączy centrum Nowego Targu z początkiem kilku szlaków turystycznych prowadzących na Turbacz, najwyższy szczyt w Gorcach (1300m). Przez ul. Kowaniec biegnie jeden ze szlaków wiodących do kaplicy papieskiej w Gorcach.

Obecny stan szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu obejmuje ul. Kowaniec i wszelkie okoliczne osiedla: Oleksówki, Gazdy, Robów, Szuflów, Marfianą Górę, Zadział, Kokoszków oraz nowe ulice i osiedla powstałe w obrębie dzielnicy. W budynku szkolnym mieści się 14 sal lekcyjnych w większości wyposażone w tablice multimedialne, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, sala korekcyjna, pracownia komputerowa. Szkoła posiada duże boisko z tyłu budynku i plac zabaw od strony ulicy.

 

Historia przygotowania do nadania imienia szkole

Pomysł nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu imienia Ojca Świętego Jana Pawła II wykiełkował w czasach, które nie sprzyjały takim zamierzeniom.
Budynek szkolny, mimo licznych trudności, został poświęcony w roku 1979. W roku 1989 Szkoła wystąpiła o zgodę na nadanie imienia papieża Polaka.

W dniu 16 października 1991 roku odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II oraz wręczenie sztandaru. Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej.

Sam budynek szkolny z okazji nadana imienia został odnowiony wewnętrznie i zewnętrznie – dzięki ofiarności rodziców uczniów, oraz dzięki oparciu, jakie szkoła znalazła w Nadleśnictwie, zakładzie opiekuńczym. Uczniowie zaś przygotowując się do tej uroczystości brali udział w wielu konkursach dotyczących postaci naszego wielkiego Rodaka np. w konkursie plastycznym, recytatorskim, czy w konkursie wiedzy o Patronie, uczestniczyli w wycieczkach – pielgrzymkach do miejsc związanych z papieżem Janem Pawłem II /Wadowice, Kraków/, zbierali książki, albumy, czasopisma poświęcone osobie i pracy Swego Wielkiego Nauczyciela, Wychowawcy i Patrona.